UE HYMN

Pamantasan ng Silangan

Pamantasan ka naming mahal
Ilaw sa karimlan
Buhay lakas dunong dangal
Pamantasan ka ng bayan

Ang pangalan mo ay Lualhati
At sandigan ka ng lahi
Pamantasan ng silangan
Pamantasan ka naming mahal

Pamantasan ka naming mahal
Ilaw sa karimlan
Buhay lakas dunong dangal
Pamantasan ka ng bayan

Ang pangalan mo ay lualhati
At sandigan ka ng lahi
Pamantasan ng Silangan
Pamantasan ka naming mahal